FAQ

faq

Zbiór najczęściej zadawanych pytań dotyczących Lyoness. Lista będzie systematycznie uzupełniania.

Jeśli masz jakieś pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi, napisz do nas, a postaramy się pomóc.

1. Co to jest jest Lyoness?

Lyoness to program lojalnościowy dla przedsiębiorców i konsumentów. Głównym elementem wykorzystywanym do rozwoju programu jest marketing rekomendacyjny czy też MLM. MLM nie jest w Polsce postrzegany zbyt pozytywnie, dlatego Lyoness zmaga się z krytyką związaną ze stosowaniem tego modelu biznesowego.

2. Czy rejestracja w Lyoness jest darmowa?

Tak, osoba rejestrująca się nie ponosi żadnych opłat. Najłatwiej to zrobić poprzez formularz na stronie internetowej Lyoness.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule.

3. Jak mogę zarejestrować się w Lyoness?

Sposoby rejestracji szczegółowo zostały opisane w FAQ Lyoness. Ponadto zachęcamy do przeczytania artykułu poświęconego rejestracji.

4. Jakie korzyści daje Lyoness konsumentowi?

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w naszym artykule poświęconym korzyściom Lyoness, a także w FAQ Lyoness.

5. Jakie korzyści daje mi Lyoness jako przedsiębiorcy?

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem poświęconym tej tamtyce, a także z FAQ Lyoness oraz dedykowanym serwisem dla potencjalnych partnerów handlowych.

6. Co to jest Lyconet?

Lyconet to nowo powstała marka Lyoness, ściśle związana z ideą MLMu oraz dochodów pasywnych dla osób "budujących" rynek. Ze względu na funkcjonujący w Lyconet skomplikowany model wynagrodzeń oraz możliwość dokonywania zaliczek, Lyconet przez wiele osób jest postrzegany negatywnie.

7. Czy Lyoness jest piramidą finansową?

Na to pytanie nie posiadamy jednoznacznej odpowiedzi. W żadnym z 46 krajów w których Lyoness / Lyconet prowadzi swoją aktywność, nie została ona zawieszona. Niemniej jednak w kliku krajach różne instytucje prowadzą lub prowadziły postępowania w sprawie Lyoness, co jasno wskazuje, że wzbudza on wiele kontrowersji. Do tej pory wszystkie zakończone postępowania doprowadziły do oddalenia zarzutów względem Lyoness o prowadzenie piramidy finansowej.

8. Czy UOKiK interesuje się Lyoness?

Tak, od ponad 2 lat UOKiK prowadzi postępowanie w sprawie Lyoness. Do tej pory nie zapadła żadna decyzja, a z niecierpliwością czekają na nią zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy Lyoness.

9. Czy Lyoness prowadzi lub zamierza prowadzić w Polsce kampanię reklamową?

W Polsce nie miała miejsca żadna kampania reklamowa, chociaż z posiadanych przez nas informacji wynika, że kilka lat temu faktycznie były takie plany. Kampanie odbyły się jednak w kilku innych krajach. Zakładamy, że ich efektywność była na tyle niska, że podjęto decyzję o zaprzestaniu tego rodzaju działań marketingowych. Być może w bliżej nieokreślonej przyszłości zostaną one wznowione, jednak na chwile obecną (luty 2015) polskie biuro zaprzecza, jakoby planowana w Polsce była jakakolwiek kampania.

10. Ile osób zarejestrowanych jest w Lyoness?

Na korporacyjnej stronie Lyoness widnieje informacja, że na świecie jest to ponad 5 mln osób. W Polsce sprawdzając numery ID uczestników, jest to około 210.000 (stan na grudzień 2015), Aaktualny przyrost kształtuje się na poziomie 3000-4000 osób miesięcznie. Oczywiście to, ilu z tych 210.000 stanowią regularni kupujący pozostaje tajemnicą.

11. Czy Lyoness współpracuje z MasterCard?

Nie. Lyoness współpracuje z licencjobiorcą MasterCard – firmą IDT Financial Services, która jest jednym z oficjalnych wydawców kart z logo MasterCard dla różnych przedsiębiorstw. Informacja ta znajduje się na stronie internetowej Lyoness w sekcji dot. karty Lyoness MasterCard, a także w treści umowy zawieranej w trakcie zamawiania karty.